Verkeersbesluit Chris Mollaan

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 24 november 2021 het verkeersbesluit ‘reserveren van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Chris Mollaan’ hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 1 december 2021