Agenda van de raadsvergaderingen “de raad besluit” op 19 december

Op maandag 19 december is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering in de Publiekshal van het Stadskantoor. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden. De vergaderingen begint om 19.30 uur. Op de agenda voor de raadsvergadering staan de volgende onderwerpen:

  • Toelating en beëdiging van dhr. C. Marijnissen ter tijdelijke vervanging raadslid mw. K. van Drongelen (APB)
  • Aanwijzen en beëdigen van mw. C. Vermeegen als plaatsvervangend griffier
  • Benoeming voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en leden rekenkamer
  • Kaders uitbreiding distributiecentrum Lidl aan het Zwarthoofd
  • Vaststellen Wmo verordening 2023
     

U kunt de vergadering rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.raadsinformatie.nl/ komt de knop ‘Live’ te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 19 december 2022. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 19 december op de Raad Besluit).