Besluiten van B&W van 8 december

  • Voorbereidingskrediet Lage Vaartkant/Brandsevaart
  • Toezegging aan raad over pilot verruiming openingstijd terrassen
  • Anterieure overeenkomst extra woning Zundertseweg 6
  • Vaststellen definitief ontwerp herinrichting Spoorlaan
  • Flexwonen Bredaseweg 175
  • Subsidies 2023
  • Nieuwe subsidieregeling in Etten-Leur: huiseigenaren


De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.