Pacht agrarische gronden 2023

De gemeente heeft diverse agrarische gronden beschikbaar om te verpachten voor het jaar 2023.

De inschrijfperiode loopt van 19 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 tot 17:00 uur. Inschrijvingen die later ontvangen worden, worden uitgesloten van deelname.

Alle informatie m.b.t. de agrarische percelen en de inschrijfprocedure kunt u vinden op de website www.etten-leur.nl  > Ondernemer > Landbouw, tuinbouw en veeteelt > Brochure Pacht 2023.

Voor vragen kunt u contact opnemen via 14076.