Besluiten van B&W van 15 december 2022

  • Vaststelling wijzigingsplan 'Buitengebied, Haansberg 108'
  • Vaststelling selectie- en gunningsprocedure verkoop Van Goghkerk en BVC
  • Herziene begroting 2023 WVS
  • Meenemen budget decentralisatieuitkering Mantelzorg naar 2023
  • Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC 2022
  • Brief gemeenteraad - Toelichting verordening Wmo 2023
  • Raadsbrief kader 5 Lidl DC uitbreiding
  • Meerjarenonderhoudsplanning gemeentelijke objecten

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.