Vuurwerk – Regels en toezicht

Het is weer bijna zover: Oud & Nieuw. Samen met vrienden en familie gaan we knallend het nieuwe jaar in. Helaas gebeuren er ieder jaar weer ongelukken door het onzorgvuldig afsteken van vuurwerk. Met name illegaal vuurwerk kan persoonlijke ellende geven.

Veilig vuurwerk afsteken
Dit jaar mag je vuurwerk bij de verkooppunten afhalen op 29, 30 en 31 december. Afsteken mag alleen op 31 december van 18:00 tot 1 januari 2:00 uur. Houd bij het afsteken altijd rekening met mensen, dieren en omringende bebouwing. Maar let ook op jezelf. Voorkom ongelukken door weigerend vuurwerk niet opnieuw af te steken en hou voldoende afstand. Als je je niet aan de regels houdt, riskeer je een boete of een doorverwijzing naar Bureau Halt. Deze dagen is er extra toezicht door politie en BOA’s op het naleven van de regels voor het afsteken van vuurwerk. De BOA’s houden zowel in uniform als in burger toezicht. Laten we 2023 met elkaar goed en vooral veilig beginnen!