Besluiten van B&W van 7 december

  • Raadsinformatiebrief regionale Woondeal
  • Gezamenlijke aanbesteding kolkenreiniging
  • Voortgang verstedelijkingsstrategie Stedelijk Regio Breda-Tilburg
  • Reactiebrief participatieraad sociaal domein
  • (Her)Benoemen Centrale Erfgoedcommissie Dorp, Stad en Land als gemeentelijke monumentencommissie
  • Inhuur Dirk Bruinsma en opdracht ontwerpbureau B&W voor maken en uitwerken van het Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO) herinrichting begane grond Stadskantoor
  • Verlenging Pilot Plein3
  • Collegevoorstel Actieteam 9 Vitaal en Veerkrachtig

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.