Besluiten van b&w

  • Wijkteam Etten-Leur: evaluatie 2017 en 2018 en doorkijk 2019
  • Meerlaags bouwen
  • Vaststellen definitieve ontwerp Wildbaan en informeren van de bewoners en raad met een informatiebrief
  • Strategie Veiligheid Jeugdzorg Regio West-Brabant West 2019-2020
  • Mantelzorgwaardering 2019
  • Kwaliteitsmonitor jeugdhulp

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.