Besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 februari 2019

De gemeenteraad heeft besloten om

  • het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan 2019 - 2023 (VGRP) vast te stellen
  • het voorstel naar aanleiding van het onderzoek van de rekenkamercommissie West-Brabant naar handhaving vast te stellen
  • het bestemmingsplan Hanekinderstraat 4 vast te stellen
  • de volgende verordeningen vast te stellen:
  • Organisatieverordening van de griffie;
  • Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad (
  • Verordening op ‘de raad luistert’ en ‘de raad debatteert’;
  • Instructie voor de griffier
  • de 1e begrotingswijziging 2019 GR ICT samenwerking West Brabant en de wijziging GR ICT samenwerking West Brabant vast te stellen aangezien het Werkplein  toetreedt

 

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 4 februari 2019 op ‘Raad besluit’ klikken.

 

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.