Registratie levenloos geboren kindje

Door een wetswijziging is het vanaf 4 februari 2019 mogelijk dat ouders bij de gemeente een verzoek indienen om hun levenloos geboren kindje in de Basisregistratie personen (BRP) op te nemen.
Met deze registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en bijvoorbeeld op een uittreksel van de BRP. Wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden is niet relevant. Ook de duur van de zwangerschap is niet van belang voor de bijschrijving in de BRP.

Goed om te weten
U kunt het verzoek tot registratie doen als u op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP.  Voor in Nederland levenloos geboren kinderen geldt dat er een akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand nodig is. De keuze is verder persoonlijk. U doet voor uzelf een verzoek om het kindje toe te voegen aan uw persoonsgegevens. Wil de andere ouder dit ook, dan moet de andere ouder zelf een verzoek doen. Het is niet verplicht om het kindje bij uw persoonsgegevens te laten opnemen. Er zijn geen kosten aan de registratie verbonden.

Afspraak maken of verzoek digitaal indienen
U kunt via www.etten-leur.nl eenvoudig een afspraak maken om langs te komen of u kunt het verzoek digitaal indienen.