Speelplan vernieuwd samen met kinderen van Boeffies & (B)Engeltjes

Het laatste speelplan van de wijk Hoge Neerstraat is opgesteld in 2012. In samenspraak met een groep kinderen, is er gewerkt aan een actualisatie van het speelplan. De groep bestaat uit enthousiaste BSO-kinderen van Boeffies & (B)Engeltjes.

Voor heel de wijk

De kinderen hebben een workshop gevolgd waarbij ze geleerd te hebben met een frisse blik te kijken naar de omgeving en zo hebben zij de gemeente geadviseerd. De keuzemogelijkheden waren: de speelplek behouden, de speelplek opheffen of het aanvullen/verplaatsen van speeltoestellen op de speelplek. Dit alles rekening houdend met het beschikbare budget, de leeftijdsopbouw en wensen van de kinderen. Het college neemt deze adviezen graag over.

 

Het speelplan ter inzage

 

 

Tot en met 1 maart 2019 ligt in de hal van het stadskantoor het speelplan ter inzage. Het concept speelplan staat daarnaast op www.etten-leur.nl. Ook op diverse social mediakanalen van de gemeente en de wijk publiceren we erover.

 

Wilt u nog reageren?
Buurtbewoners kunnen reageren op het speelplan tot en met 1 maart 2019 door een brief te schrijven naar het college van burgermeester en wethouders van Etten-Leur, afdeling Samenleving, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Ontvangen we binnen de genoemde periode geen reacties die leiden tot heroverweging van het speelplan, dan bestellen wij de speeltoestellen en plaatsen we deze nog voor de zomervakantie.