Subsidie voor zonnepanelen op bedrijven en (non-profit)instellingen

De gemeente Etten-Leur wil organisaties in de gemeente stimuleren om hun vastgoed te verduurzamen door zonnepanelen te plaatsen. Dankzij het plaatsen van zonnepanelen verduurzaamt u uw eigen energieverbruik en verlaagt u uw energienota. Ook draagt u bij aan een beter milieu en uw pand scoort beter in de verschillende energielabels.

Landelijke subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’
Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruik maken van de landelijke subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’ (SDE+). De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. De subsidieregeling opent op 12 maart om 9.00 uur en sluit op 4 april om 17.00 uur.

Quickscan of haalbaarheidsonderzoek
De gemeente Etten-Leur werkt samen met Greenspread om u te helpen in de afweging om te verduurzamen. Greenspread is een onafhankelijk adviesbureau met ervaring op het gebied van verduurzaming van vastgoed, het aanvragen van subsidies en het aantrekken van financiering. Greenspread kan een quickscan of haalbaarheidsonderzoek voor u uitvoeren. Bent u hierin geïnteresseerd, meldt u dan aan. Wat de voorwaarden zijn en hoe u dit doet, leest u op de website van de gemeente Etten-Leur. Alle informatie en formulieren zijn te vinden op: www.etten-leur.nl > in de rechter nieuwskolom. Let op: Alle aanvragen voor een quickscan die volledig vóór 12 maart bij Greenspread worden aangeleverd, kunnen op tijd voor de voorjaarsronde in behandeling worden genomen.

Financiële tegemoetkoming van gemeente
Om u te helpen om nog dit voorjaar werk te maken van een subsidie voor de duurzame opwekking van energie op uw dak, biedt de gemeente u een financiële tegemoetkoming van € 200,-  voor het laten uitvoeren van een quickscan door Greenspread. Meldt u hiervoor zo spoedig mogelijk bij de gemeente, de eerste tien aanvragers kunnen deze bijdrage ontvangen. Hoe u dit doet, leest u ook op de website van de gemeente.