Collecterooster voor maart 2019

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op.  De hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn in het bezit van een CBF-keurmerk. Dit keurmerk wordt afgegeven als aan een aantal criteria wordt voldaan die een oordeel geven over de steunwaardigheid van de instelling. Voor collectes is de gemeente gebonden aan het collecterooster van het CBF. Naast deze collecteweken is er een beperkt aantal weken over waarin door (lokale) stichtingen/instellingen collectes kunnen worden gehouden. Om in deze zogeheten vrije periodes te mogen collecteren dienen de stichtingen/instellingen een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

In maart 2019 zijn de volgende collecteperiodes in Etten-Leur
03 maart t/m 9 maart                                   Jantje Beton
10 maart t/m 16 maart                                 Amnesty International
17 maart t/m 23 maart                                 Reuma Nederland
24 maart t/m 30 maart                                 Stichting ZOA

Kledinginzameling
Het CBF heeft de gemeenten in Nederland gewezen op praktijken van illegale kledinginzameling. Die inzamelingsacties vinden plaats zonder gemeentelijke vergunning. Hoewel dergelijke illegale kledinginzamelingspraktijken in onze gemeente (nog) niet zijn geconstateerd, willen we dit toch onder uw aandacht brengen.

De volgende door het CBF positief beoordeelde stichtingen zullen in 2019 in Etten-Leur kleding inzamelen
Januari-februari-maart                                Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp     
April-mei- juni                                               Ronald McDonalds kinderfonds
Juli-augustus-september                             Dierenbescherming
Oktober-november-december                  Maag Lever Darm stichting

Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de site van het CBF (www.cbf.nl).