Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076. Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app over uw buurt.

Verleende omgevingsvergunning

 • Het splitsen van de woning, Markt 85
 • Het realiseren van teeltondersteunende voorzieningen, ter hoogte van Lochtsepad 13
 • Het aanleggen van teeltondersteunende voorzieningen, Engelsstraatje ongenummerd

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een gewasondersteuning t.b.v. frambozenteelt, Liesbosweg ongenummerd
 • Het verbouwen van een woning, Kromhout 8
 • Het veranderen van de bestaande gevel woning, Lange Brugstraat 1
 • Het bouwen van huisvesting voor personen, Bankenstraat 17
 • Het huisvesten van personen, Spoorlaan 24
 • Het huisvesten van personen, Beukenlaan 13
 • Het plaatsen van een verdiepingsvloer in 2 ruimten, Dukaatstraat 8
 • Het plaatsen van een overkapping, Bijvang 30

Wet Milieubeheer 8.41

 • Het veranderen van de inrichting, Liesbosweg 223

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

Instructie voor de griffier van de gemeente Etten-Leur 2019

Kostenopbouw tarieven overbrengen en bewaren voertuigen

Tarieventabel ex artikel 4 Wegsleepverordening 2011

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeente Etten-Leur

Verordening op ‘de raad luistert’ en ‘de raad debatteert’ 2019

Organisatieverordening griffie Etten-Leur 2019