Digitale registratieplicht opkopers

Opkopers hebben een registratieplicht en zijn wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt inkoopregister bij te houden. Op basis van het Wetboek van Strafrecht kunnen gemeenten via de APV daarnaast opkopers verplichten een verkoopregister bij te houden. Deze registratieplicht voor de inkoop van tweedehands goederen bestaat sinds 1880. De voor opkopers verplichte registratie van ingekochte goederen vond tot voor kort uitsluitend op papier plaats. In 2011 heeft de politie een digitale variant ontwikkeld die het Digitaal Opkopers Register (DOR) wordt genoemd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid startte in 2017 een wetgevingstraject om het gebruik van het DOR wettelijk verplicht te stellen. De burgmeester van de Gemeente Etten-Leur heeft besloten deze digitale variant verplicht te stellen voor opkopers.