Tijdelijke verkeersmaatregelen Carnavalsoptochten en MaMi

De burgemeester heeft een evenementenvergunning verleend voor het houden van:

De Kinderoptocht op 2 maart van 13.00 tot 16.30 uur
Via de route: De Dreef  > Markt > Oude Bredaseweg > Anna van Berchemlaan > Oranjelaan > Vincent van Goghplein > Wilhelminalaan > Liesbosweg >  Platijnlaan > Concordiaalaan > Van ’t Hoffstraat > Lindenbleek > Van Bergenplein.

De Grote optocht met reclameoptocht op 3 maart van 13.00 tot 18.00 uur
Via de route: Lange Brugstraat (opstellen en start) > Van Bergenplein > Lindenbeek > van `t Hoffstraat > Concordialaan > Plantijnlaan > Liesbosweg > Spoorlaan > Markt en Oude Bredaseweg (ontbinding).


Voor deze optochten zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen:

De Kinderoptocht op 2 maart van 13.00 tot 16.30 uur
Tijdens deze tijdsperiode worden de wegen  waarlangs de kinderoptocht gaat voor alle verkeer, behalve voor voetgangers, afgesloten tot het moment dat de kinderoptocht is gepasseerd.

De Grote optocht met reclameoptocht op 3 maart van 13.00 tot 18.00 uur
Door borden worden de wegen op de route afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. De palen bij het Torenpad en de Van Kuijckflat worden naar beneden gezet.
Op 3 maart van 11.00 tot 14.00 uur

Door middel van (aanwijs)borden wordt er een stopverbod ingesteld voor:

De Lange Brugstraat (Het gedeelte van Bergenplein vanaf het trouwkerkje – kruispunt Ambacht   laan/Landmanweg).

Van Bergenplein tot aan de Tjalk.

Op 3 maart van 14.00 tot 18.00 uur

Door middel van (aanwijs)borden wordt er een stopverbod ingesteld voor:

De twee kanten van de Oude Bredaseweg (gedeelte Anna van Berchemlaan/Markt).
De westelijke zijde van de Markt.

De toegangsweg/inrit Stationsstraat/Van Kuijckflat.


Voor het MaMi spektakel zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen:

Op 4 maart van 08.00 tot 18.00 uur

Tijdens deze tijdsperiode worden de wegen afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers en hulpverleningsvoertuigen, en tussen 08.00 en 11.00 uur voor voertuigen ten behoeve van de

bevoorrading van horecabedrijven en winkels.
Er geldt tijdens deze periode ook een stopverbod:

Op de Markt, aan de twee kanten van het gedeelte plein Markt - kruising Dreef.

Op de Oude Bredaseweg, het gedeelte Markt - Anna van Berchemlaan.

Op het plein Markt.

Op het Raadhuisplein.

De verkeersmaatregelen zijn met borden aangegeven.