Verkeersbesluit stopverbod Groenling ter hoogte van de polikliniek Bravis

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 21 februari 2019 voor bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor eenieder ter inzage in het stadskantoor. Tevens is het verkeersbesluit te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl

Etten-Leur, 27 februari 2019