Vergadering welstandscommissie op 12 februari

Op 12 februari is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 11 februari ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 11 februari 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke internetsite. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.