Besluiten van b&w

  • Raadsbrief inwonerparticipatie nota armoedebeleid
  • Principebesluit met betrekking tot het voornemen voor fase gezinshuis Windmee
  • Maatwerkovereenkomst huishoudelijke ondersteuning hospice Careyn
  • Contourennotitie RES West-Brabant

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.