Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het monteren van twee verlichte gevelreclames, Trivium 76
 • Het uitbreiden van de bestaande woning, Hubertuslaan 29
 • Het wijzigen van de gevel en het plaatsen van een overkapping, Triangeldreef 2
 • Het plaatsen van zonnepanelen, Achtersteven 6
 • Het permanent plaatsen van een (voorheen) tijdelijke) portocabin, Nijverheidsweg 29

Verleende omgevingsvergunning

 • Het oprichten van een woon-zorgcomplex, Langstraat ongenummerd
 • Het aanbrengen van twee gevelreclames tegen het bestaande gebouw, Trivium 76
 • Het realiseren van een bijgebouw en een berging, Pleinstraat 10
 • Het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van de woning, Schoonhout 122
 • Het kappen van twee bomen op locatie Guido Gezellelaan tegenover nr. 62 en het Oderkerkpark
 • Het kappen van diverse bomen onderhoudsproject voorjaar 2020

Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)

 • Genkstraat, herontwikkeling locatie voormalig schoolgebouw Het Kompas 4Heemskinderen. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat voor deze activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.
 • Zundertseweg 66-66A. het realiseren van volledige Horeca in een bestaand gebouw. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat voor deze activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.