Donkerstraat alleen nog maar voor bestemmingsverkeer

In de Donkerstraat, tussen de Tuindersweg en de Elshoutweg, plaatsen we komende weken borden. Je mag alleen nog in dit gedeelte van de Donkerstraat rijden als je daar een bestemming hebt. Hiermee stellen we een geslotenverklaring in voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dit verbod geldt voor alle motorvoertuigen. Er geldt een uitzondering voor landbouwverkeer.

 

Sluipverkeer beperken

We nemen deze maatregel om sluipverkeer van en naar Prinsenbeek te beperken. Dagelijks rijden bijna 1000 voertuigen door de Donkerstraat. Hier is deze weg niet voor geschikt. Daarnaast is er een goed alternatief aanwezig. Namelijk via de Zevenbergseweg en Strijpenseweg rijden, want dit zijn de hoofdwegen.

 

Handhaving

Als de borden er staan mogen zowel onze BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) van de gemeente als de politie handhaven op deze borden. De boete bedraagt 95 euro.