Seniorenraad Etten-Leur zoekt nieuwe actieve leden

De Stichting Seniorenraad Etten-Leur komt op voor de belangen van senioren in de gemeente Etten-Leur. Zij adviseert de gemeente en andere instanties gevraagd en ongevraagd over verschillende zaken die senioren betreffen.  Enkele van de projecten waar we in 2019 druk mee waren: de uitgave van de Seniorenwijzer en het opzetten van het ANWB-project AutoMaatje.

De Seniorenraad heeft ongeveer 10 leden, waarvan er enkele de Etten-Leurse ouderenbonden vertegenwoordigen. De andere leden hebben zitting op persoonlijke titel. In de loop van 2020 neemt een aantal leden afscheid omdat ze de maximale zittingsperiode bereiken. Om de belangen van de senioren goed te kunnen behartigen zoekt de Seniorenraad nieuwe actieve bestuursleden. Ook senioren met een niet Nederlandse achtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.
Het is een uitdagende vrijwilligersfunctie in een dynamische organisatie. Na een gesprek met het dagelijks bestuur worden nieuwe leden door de Seniorenraad benoemd op voordracht van het dagelijks bestuur.

Solliciteren kan door middel van een gemotiveerde brief of e-mail aan: Stichting Seniorenraad Etten-Leur t.a.v. Secretariaat, Julianalaan 3, 4872 BC Etten-Leur. E-mail: seniorenraad@gmail.com