Vergadering welstandscommissie op 11 februari 2020

Op 11 februari is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 10 februari ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 10 februari 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.