Besluiten van b&w

  • Aanwijzen collectieve festiviteiten 2020
  • Opdrachtwijziging Etten-Leur Actief
  • Ontwerpbestemmingsplan Juvenaat, voormalig Edward Poppeterrein
  • Overbrenging archiefbescheiden 1990-1999
  • Bestuursopdracht fase 2 Sluitende begroting: accommodaties
  • Beantwoording brief Leefbaar Etten-Leur over sociaal domein
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.