Besluitenlijst van de raadsvergadering ‘de raad besluit’ van 3 februari

De gemeenteraad besluit om:

  • In te stemmen met de voorgenomen inhoud (ontwerp-kaders) en aanpak van de

Partiële herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied'

  • De gebruiksfunctie van het Oderkerkpark 'Ontmoeten in het groene hart' vast te stellen en het college de opdracht te geven om deze gebruiksfunctie met onze vijf O's uit te werken in

Een uitvoeringsplan en een Maatschappelijk Akkoord te sluiten met de initiatiefnemers

  • Het raadsvoorstel naar aanleiding van de rekenkamerrapportage ‘Onderzoek databeveiliging in Etten-Leur’ vast te stellen.

 

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 3 februari 2020 op ‘Raad besluit’ klikken.

 

De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.