Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076. Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app over uw buurt.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het bouwen van een garage bij een woning, Meerkoet 17
 • Het plaatsen van een erfafscheiding, Geerkade 25
 • Het organiseren van een Game evenement, Stijn Streuvelslaan 42
 • Het uitbreiden van het pand met een distributiehal en kantoor, Munnikenheiweg 33
 • Het plaatsen van een tuinhuisje, Rijsbergseweg 102

Verleende omgevingsvergunning

 • Het verplaatsen en uitbreiden van de fietsenstalling, Stationsplein 2
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, Bootstraat 32
 • Het bouwen van een machineberging, Nijverheidsweg 17
 • Het bouwen van een tenniscentrum met bijbehorende voorzieningen en een kinderdagverblijf, Trivium 120-122-122A
 • Het bouwen van een woning met bijgebouw, Bollenstraat ongenummerd
 • Het plaatsen van een overkapping en het aanbrengen van een gevelwijziging, Triangeldreef 2
 • Het kappen van 12 bomen, Stationsplein
 • Het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw, Lage Donk 55

Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer

 • Het veranderen van de inrichting aan de Munnikenheiweg 33

Rectificatie

Op de gemeentepagina’s in de Etten-Leurse Bode van 5 februari 2020 jl is een verkeerde tekst gepubliceerd met betrekking tot de Van Genkstraat 10. De juiste tekst moet zijn;

Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer),

 • Van Genkstraat 10, herontwikkeling locatie voormalig schoolgebouw Het Kompas tot woningbouwlocatie.

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat voor deze activiteit geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.