Verkeersbesluiten individuele gehandicaptenparkeerplaats Tamboerijn, Beiaard en J.P. Leijtenstraat

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 7 februari 2020

bovenstaande verkeersbesluiten hebben genomen. De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook zijn de verkeersbesluiten te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 12 februari 2020