Besluiten van b&w

 • Beslissing op bezwaar medisch centrum Vondellaan
 • Raadsbrief met reactie op memo Leefbaar Etten-Leur
 • Mandateringsverzoek voor de regionaal commandant brandweer Midden- en West-Brabant m.b.t. toezichthouders brandveiligheid
 • Beantwoording raadsvraag over Bellefleur/ Smallsteps
 • Afval2020 - update naar de raad
 • Toezegging kunstwerk Van Bergenpark
 • Seniorenraad Etten-Leur: wijziging statuten
 • Beantwoording raadsvragen over handhaving in het buitengebied
 • Nadere regels plaatsing uitstallingen op openbare plaatsen gemeente Etten-Leur 2020
   

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.