Start werkzaamheden op het Stationsplein

De nutsbedrijven verleggen, voor de nieuwe inrichting van het Stationsplein, vanaf 2 maart een aantal kabels en leidingen. Onder andere een hogedruk gasleiding. Het verleggen van deze kabels en leidingen is met hekwerken afgezet om te voldoen aan de veiligheidseisen. Voor auto’s, bussen en vrachtwagens is het voorplein van het station tijdelijk niet toegankelijk. Het station blijft wel bereikbaar voor voetgangers. Taxi’s parkeren tijdelijk op het Stationsplein voor het politiebureau of voor de oude Rabobank. De aannemer van de nutsbedrijven gebruikt een gedeelte van het braakliggende terrein van het voormalige TPG-gebouw als opslagterrein. De werkzaamheden van de nutsbedrijven duren naar verwachting 4 weken.