Vergadering Welstandscommissie op 25 februari

Op 25 februari is de vergadering van de Welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 24 februari ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 24 februari 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.