Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Withof Complex’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat een bestemmingsplan in voorbereiding is voor de gronden gelegen tussen Bisschopsmolenstraat 162 en 166 en achter de woningen Bisschopsmolenstraat 166 tot en met 174. Dit is het bestemmingsplan ‘Withof Complex’. Deze bekendmaking betreft een vooraankondiging. Naar aanleiding hiervan is het niet mogelijk een reactie in te dienen. Er liggen ook geen stukken ter inzage. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over dit voornemen. Via een afzonderlijke publicatie wordt bekend gemaakt op welk moment het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd met de mogelijkheid om reacties in te dienen. Omwonenden en andere belanghebbenden krijgen hierover persoonlijk bericht.

Etten-Leur, 19 februari 2020