Besluiten van b&w

  • Beantwoorden petitie Aletta Jacobslaan
  • Kaders Kloostervelden
  • Beantwoording vragen CDA Etten-Leur
  • Opdracht aan Ontwerpbureau B&W voor project ONW
  • Dienstverleningsovereenkomst uitvoering Wet sociale werkvoorziening 2020-2022 (Michiel Puts)

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.