Besluitenlijst van de raadsvergadering ‘De raad besluit’ van 17 februari

De gemeenteraad heeft besloten om:

  • De Wijzigingsverordening op de "Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Etten en Leur" en de beleidsregel onderscheidingen 2019 vast te stellen
  • Het raadsvoorstel over de aanvraag suppletieregeling bommenregeling t.b.v. Waterschap Brabantse Delta vast te stellen
  • Een deel van de Oude Bremberg aan de openbaarheid te onttrekken
  • In te stemmen met de standpunten van het college van B&W en daarmee de keuzes van West-Brabant in de Regionale Energie Strategie te onderschrijven evenals het meegeven van een aantal aandachtspunten
  • De evaluatie van de Rekenkamercommissie West-Brabant voor Etten-Leur ter kennis te brengen aan de Rekenkamercommissie West-Brabant en de betrokken gemeenten.

 

Voor de complete formulering van de besluiten verwijzen wij u graag naar onze website:

www.etten-leur.nl > Bestuur > Website gemeenteraad > Vervolgens in de kalender bij de datum 17 februari 2020 op ‘Raad besluit’ klikken. De besluiten in deze besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Aan de besluiten zijn nadere bepalingen en voorwaarden verbonden. Om deze redenen kunnen aan deze besluitenlijst geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.