Inspraak voorontwerp bestemmingsplan ‘Withof Complex’, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken op grond van de Algemene inspraakverordening gemeente Etten-Leur bekend dat gedurende de periode 27 februari 2020 tot en met 8 april 2020 het voorontwerp bestemmingsplan Withof Complex (NL.IMRO.0777.0150WITHOFCOMPLEX -1001) en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken voor iedereen ter inzage liggen in de centrale hal van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze gegevens zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetpagina www.etten-leur.nl onder inwoner → Plannen, bouwen en verbouwen → Bestemmingsplannen → Withof Complex. Daarnaast is het voorontwerp bestemmingsplan Withof Complex raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Withof Complex’ heeft betrekking op de gronden gelegen tussen Bisschopsmolenstraat 162 en 166 en achter de woningen Bisschopsmolenstraat 166 tot en met 174. Dit voorontwerp maakt het mogelijk om in het gebied 85 appartementen te bouwen met de daarbij behorende voorzieningen zoals groen en parkeren. Gedurende de periode 27 februari 2020 tot en met 8 april 2020 kan iedereen schriftelijk of mondeling maar bij voorkeur schriftelijk een inspraakreactie over het voorontwerp bestemmingsplan ‘Withof Complex’ indienen bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur. Postbus 10.100 te 4870 GA Etten-Leur. De inspraakreactie kan ook digitaal worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (www.etten-leur.nl > bestuur> bezwaar, klacht aansprakelijkheid > zienswijze indienen).

Etten-Leur, 26 februari 2020