Bodycams voor BOA’s

De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Etten-Leur dragen vanaf nu een bodycam. Een bodycam is een kleine camera die op het uniform van de BOA is bevestigd. Deze registreert geluid en beeld. Het is de bedoeling dat de BOA de bodycam pas aanzet wanneer een situatie uit de hand dreigt te lopen. De bodycam maakt constant opnames die telkens worden overschreven. Op het moment dat de BOA vindt dat zijn veiligheid of de veiligheid van derden in gevaar is, drukt hij de knop van de camera in en worden de beelden vastgelegd. De BOA meldt aan de betrokkenen dat hij de camera aanzet. De beelden worden gebruikt als bewijsmateriaal, bij de behandeling van klachten, de opsporing of vervolging van strafbare feiten en op verzoek van de BOA voor evaluatie van zijn eigen handelingen. De betrokkenen kunnen de beelden opvragen.