Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076. Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app over uw buurt.

Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer

 • Adviesbureau Opifex voor Acomo Seeds Holding B.V. , voor het wijzigen van de inrichting aan de Nijverheidsweg 148
 • Windpark Hoge Zijpolder voor het oprichten van een windturbine aan de Zevenbergseweg 44
 • RMW Scooters voor het starten van activiteiten van de inrichting aan Vosdonk 39 L3

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning Milieu

 • Aanvraag revisievergunning Milieu voor de inrichting aan de Parallelweg 1

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een erfafscheiding, Triangeldreef 23
 • Het plaatsen van een overheaddeur in een bedrijfspand, Oude Kerkstraat 51
 • Het plaatsen van LED lichtmasten, Olympiade 25
 • Het vervangen van raam- en deurkozijnen, Brederolaan 44
 • Het vergroten van de winkel, Trompetlaan 30
 • Het verhogen van een overkapping bij een weegbrug, Zeedijk 23

Verleende Omgevingsvergunning

 • Het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Henegouwenlaan 10
 • Het realiseren van een dakopbouw, Waldhoornlaan 2

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning

 • Het aanbouwen van een serre, Wipakker 16
 • Het realiseren van een nieuwe woning, Bollenstraat ongenummerd
 • Het realiseren van een dagzaak/lunchroom, Domineesgang 14B

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning

 • Het brandveilig gebruiken van een gebouw ten behoeve van een kinderdagopvang, Zundertseweg 54