Besluitenlijst van B&W van 11 februari

  • Vaststellen definitief ontwerp onderhoudswerk Kasteellaan
  • Vaststellen definitief ontwerp "Onderhoud Bredaseweg (Mc Donalds-Moerdijkse Postbaan)
  • Interbestuurlijk toezicht: brandveiligheid gevels en themaonderzoek taakuitvoering constructieve veiligheid
  • Brief raad n.a.v. toezegging
     

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.