Stemmen voor 70-plussers

Om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens deze verkiezing zo klein mogelijk te maken, is een reeks maatregelen genomen. Als kiezer van 70 jaar of ouder heeft u bij deze Tweede Kamerverkiezing drie opties om te stemmen, namelijk:

  • Stemmen in het stemlokaal op 15, 16 of 17 maart 2021;
  • Een volmacht geven aan een andere kiezer;
  • Per brief stemmen.

Alles wat u nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u thuis
Uiterlijk 3 maart ontvangt u een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze stempluspas kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal, of iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen, of uw stem per brief uitbrengen. Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen voor meer uitleg bij deze drie mogelijkheden.

Uiterlijk 11 maart ontvangen 70-plussers een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen.

Kiest u ervoor om uw stem per brief uit te brengen? Zorg dan ervoor dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt. Dat kunt u doen door uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur per post te versturen.

U kunt uw briefstem ook afgeven bij het stadskantoor. De openingstijden hiervoor zijn:

  • Op werkdagen van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart 2021 van 09.00 tot 17.00 uur
  • Op de dag van de verkiezingen (woensdag 17 maart 2021) van 07.30 tot 21.00 uur

Meer weten? Kijk dan op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/per-brief-stemmen-voor-70-plussers. Hier vindt u ook een handig filmpje met een toelichting hoe briefstemmen in z’n werk gaat. Meer informatie vindt u ook op onze gemeentewebsite www.etten-leur.nl/tweedekamerverkiezing.