Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Marskramerstraat

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 15 februari 2021 het

bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook is het verkeersbesluit te vinden via overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur, 17 februari 2021