Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076. Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt u op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app over uw buurt.

Wet Milieubeheer, Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

  • Voor de locatie Nieuwe Donk 7 te Etten-Leur; Jansen Infra B.V.

De puinbreker zal in werking zijn in de periode van 12-02-2021 tot en met 16-02-2021, voor naar verwachting hoogstens 4 werkdagen.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

  • Het plaatsen van een tijdelijke woonunit, Moerdijkse Postbaan 70
  • Het realiseren van een dakkapel, Lambertusstraat 10
  • Het verrichten van grondwerkzaamheden, Vossendaal 31
  • Het plaatsen van een erker, Hobodreef 182

Verleende Omgevingsvergunning

  • Het realiseren van een gevelopening in de zijgevel, Roerdomp 178
  • Het vergroten van het bestaande kantoor, Nijverheidsweg 16
  • Het uitbreiden van het bestaande bedrijfsgebouw, Nieuwe Donk 9
  • Het vergroten van de overkapping aan de voorzijde van de woning, Kromhout 15