Overeenkomst Lage Bremberg 5, Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.12 lid 2 en 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat er een (anterieure) overeenkomst is gesloten in verband met het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Bremberg 5’ (het plangebied is kadastraal bekend als sectie M, nummers 1739, 1740, 500 (gedeeltelijk) 1738 (gedeeltelijk), 1737 (gedeeltelijk) en 2798 (gedeeltelijk)). Met het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Bremberg 5’ wordt de agrarische bestemming gedeeltelijk omgezet in een woonbestemming en het agrarisch bouwvlak omgezet in een bij een woning passend bouwvlak. Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, Lage Bremberg 5’ ligt eveneens ter inzage met de mogelijkheid daarop te reageren.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt van 16 februari 2023 tot en met 29 maart 2023 ter inzage in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Bovendien is deze beschrijving te raadplegen op de gemeentelijke website via www.etten-leur.nl  > Inwoner > Bouwen en verbouwen > Bestemmingsplannen > Lage Bremberg 5.

Tegen de gesloten overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.

Etten-Leur, 15 februari 2023