Agenda van de raadsvergadering 'de raad Besluit' op 6 februari

Op maandag 6 februari is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering in kamer 1.04 ABC van het Oude Raadhuis aan de Markt 1 in Etten-Leur. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raadsleden. De vergadering begint om 19.30 uur en deze kunt u volgen vanaf de publieke tribune.
 

Op de agenda staat het volgende onderwerpen

  • Benoeming burgerlid voor Ons Etten-Leur
  • Raadvoorstel rondom tijdelijke woningen op een tijdelijke locatie voor de doelgroepen urgent woningzoekende en statushouders
  • Ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen Haansberg 146 (Omschakeling geitenhouderij naar een vleesveehouderij)
  • Raadsvoorstel n.a.v. initiatiefvoorstel creëren van banen voor personen met een arbeidsbeperking’
  • Toekomstvisie GGD West-Brabant

U kunt de vergadering ook rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.raadsinformatie.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 6 februari. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 6 februari 2023 op ‘Raad Besluit').