Besluiten van B&W van 26 januari

 • Principeverzoek Schuitvaartjaagpad 13
 • Afwijkingsbesluit inhuur
 • Aanbesteding website www.etten-leur.nl
 • Regionaal Beleidsplan Politie 2023-2026
 • Reactie brief fractie Leefbaar Etten-Leur
 • Overeenkomst wijzigingsplan Molenaarsstraat 8
 • Procesbesluit staat van levering terrein FriJado
 • Aanwijzen bestuurslid samenwerkingsverband Benego
 • Raadsinformatiebrief bijdragen GIA en MCZ
 • Project Join Us
 • Kaders Huisvesting wijkvereniging Centrum-West

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.