Agenda raadsvergadering ‘de raad luistert’ 27 februari

Op maandag 27 februari is er ’s avonds vanaf 19.30 uur een openbare raadsvergadering in kamer 1.04ABC BVC van het Oude Raadhuis, Markt 1. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raadsleden. De vergadering begint om 19.30 uur en deze kunt u volgen vanaf de publieke tribune. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

Van 19.30 tot 21.00 uur:

  • Keuze voor de ontsluiting van Hoge Haansberg

Vanaf 21.00 uur:

  • Vaststellen bestemmingsplan Anna van Berchemlaan 2-4
  • Definitief besluit verklaring van geen bedenkingen Zwartenbergseweg 17

U kunt de vergadering ook rechtstreeks meeluisteren!
Op de pagina https://etten-leur.raadsinformatie.nl/ komt de knop Live te staan. Zodra de vergadering begint, is er een aanklikbare link op de pagina die de stream van de vergadering ophaalt.

Wilt u uw reactie geven op 1 van bovenstaande onderwerpen?
Dit kan mondeling of schriftelijk. Wilt u met de gemeenteraad in gesprek over de ontsluiting van de Hoge Haansberg of inspreken over de andere twee agendapunten stuur dan een e-mail aan griffie@etten-leur.nl. Tijdens de vergadering nodigt de voorzitter u uit om uw reactie op het voorstel met de gemeenteraad te delen. Ook is het mogelijk hetgeen u in wilt brengen te mailen aan griffie@etten-leur.nl of per post te sturen aan de gemeenteraad van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. De griffie zorgt dat uw informatie openbaar wordt gedeeld via het raadsinformatiesysteem.

Agenda
Gratis exemplaren van de agenda voor deze vergadering liggen in het stadskantoor tot en met maandag 27 februari. De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > website gemeenteraad (klik vervolgens in de kalender bij de datum 27 februari 2023 op ‘Raad Luistert’).