Alcoholwet vergunning en horeca-exploitatievergunning

De burgemeester van de gemeente Etten-Leur maakt bekend dat voor het volgende horecabedrijf een gewijzigde Alcoholwet vergunning en Exploitatievergunning is verleend. De leidinggevende en de lokaliteiten zijn gewijzigd.

Vergunningen verleend: 15 februari 2023
Horecabedrijf: Hof van Holland
Locatie: Van Bergenplein 41
Voor de exploitatie van: Horecabedrijf met terras

Bezwaar

Tegen de besluiten staat bezwaar open voor belanghebbenden. Vindt u dat een besluit onjuist is, dien dan binnen zes weken een bezwaarschrift in en stuur dit naar: de burgemeester van Etten-Leur, Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur. Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over een oplossing voor uw probleem? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14076 of per mail via apv@etten-leur.nl.

Etten-Leur, 22 februari 2023