Besluiten van B&W van 16 februari

 • Giro 555
 • Afwijkingsbesluit voor inhuren trainingsbureau voor schrijftrainingen Etten-Leurse Schrijfwijzer
 • Vrijgeven voorlopig ontwerp Cimbaalhof pleintjes
 • Bestemmingsplan 'Anna van Berchemlaan 2-4' en welstandscriteria
 • Bouwplan Amarant Stationsstraat 35-37 Etten-Leur
 • Participatie startnotitie Bruininkhuizen-Papenstraat
 • Vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder Anna van Berchemlaan 2-4
 • Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan herontwikkeling Spoorlaan 19
 • Bestemmingsplan 'Zundertseweg 6’
 • Participatie startnotitie Rodenbachstraat en omgeving
 • Overeenkomst wijzigingsplan Natuurontwikkeling Kelsdonk-Zwermlaken
 • (Regionale) Woonzorganalyse
 • Beslissing op een bezwaarschrift Tolhuislaan 67
 • Besluit op handhavingsverzoek
 • Voorbereidingskrediet ontwikkeling Haansberg
 • Taxatie buiten de bebouwde kom
   

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.