Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076. Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt of download de app over uw buurt.

Ingekomen omgevingsaanvragen

  • Het realiseren van 2 wooneenheden in een bestaand pand, Bisschopsmolenstraat 40
  • Het huisvesten van maximaal 4 individuele personen, Gouden Rijder 3
  • Het realiseren van een overkapping en plaatsen van een schutting, Beiaard 419
  • Het huisvesten van maximaal 4 individuele personen, Kloosterlaan 7
  • Het bouwen van een oxyplant, Parallelweg 20

Verleende omgevingsvergunningen

  • Het huisvesten van maximaal 4 individuele personen, Spoorlaan 84
  • Het herbestemmen en verbouwen van een Rijksmonumentaal pand, Zevenbergseweg 21
  • Het verbouwen en uitbreiden van een bestaand kantoor naar een tijdelijke logiefunctie, Parallelweg 13

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning

  • Het intern verbouwen en verduurzamen van de woning, Lichttorenhoofd 12