Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 3 februari 2023 het verkeersbesluit ‘reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Tjalk’, en bij besluit van 16 februari 2023 het verkeersbesluit ‘aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Elisabethpark’ hebben genomen. Deze verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Ook zijn de verkeersbesluiten te vinden via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Etten-Leur, 22 februari 2023