Besluiten van B&W van 2 februari

  • Voortzetting pilot planbare logeerzorg werkgebied Dementienetwerk Breda
  • Cameratoezicht
  • Prestatieafspraken 2023 met Alwel en HBV
  • Tweede voortgangsrapportage prestatieafspraken 2022 met Alwel en de HBV
  • Stimuleringsregeling Landschap
  • Overeenkomst WVS onderhoud plantsoenen 2023
  • Hoevenseweg agrarische bestemming
  • Interne kaderbrief 2024-2027

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.