Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076.Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Dat regelt op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt of download de app over uw buurt.

Ingekomen omgevingsaanvragen

  • Het uitbouwen van de bestaande woning, Rijsbergseweg 79A
  • Het plaatsen van een tuinhuisje met overkapping, Attelakenseweg 11
  • Het uitbouwen van de woning en vervangen van kozijnen, Konijnenberg 16

Besluit m.e.r.-beoordeling

Zwarthoofd 10, voornemen tot acceptatie van afvalstoffen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat voor deze activiteit geen milieu effect rapport opgesteld hoeft te worden.

Melding art. 8.41 Wet milieubeheer

  • Het veranderen van de inrichting, Liesbosweg 223
  • Het veranderen van de inrichting, Bollendonkseweg 26

Beschikking Wabo omgevingsvergunning, inclusief Omgevingsvergunning Beperkte Milieudienst uitgebreide procedure 

  • Munnikenheiweg 54, het oprichten van een inrichting voor het inzamelen en opslaan en demonteren en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Beschikking Wabo omgevingsvergunning, uitgebreide procedure

  • Nijverheidsweg 27-29, revisievergunning onderdeel Milieu

Verleende Omgevingsvergunning

  • Het huisvesten van maximaal 4 individuele personen, Achter de Molen 11
  • Het verharden van een provinciale weg N389, Zevenbergseweg

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning

  • Het verharden van de provinciale weg N389, Zevenbergseweg